...Blogger นี้เป็นเนื้อหาความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก...

อวัยวะที่สำคัญในการสืบพันธุ์

อวัยวะที่สำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชดอก

          ในพืชดอกอวัยวะที่สำคัญในการสืบพันธุ์คือ ดอก (Flower) หมายถึง อวัยวะของพืชที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ดอกไม้ในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทางลักษณะสัณฐานวิทยา แต่มีโครงสร้างของดอกมีลักษณะพื้นฐานที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของดอกที่สำคัญ ได้แก่ ก้านดอก ฐานรองดอก กลีบเลี้ยง (sepal) กลีบดอก (petal) เกสรเพศผู้ (stamen) เกสรเพศเมีย (pistil) ฐานดอก (receptacle) และก้านดอก (peduncle)


ภาพส่วนประกอบของดอก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ส่วนประกอบของดอก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น